کهکشانی کاملاً مارپیچی


امتیاز تصویر: NASAESAHubbleHLA  پردازش: Mehmet Hakan Ozsarac

 این کهکشان مارپیچی یکی از خوش‌عکس‌ترین کهکشان‌ها است. این جهان‌جزیره 100 میلیارد ستاره دارد و با فاصله‌ی 32 میلیون سال نوری از ما در صورت فلکی حوت قرار گرفته استکهکشان M74 نسبت به ما نمایی از روبه‌رو دارد و در درسته‌ی کهکشان‌های SC قرار دارد. در بازوهای مارپیچی و بزرگ این کهکشان خوشه‌های ستاره‌ای آبی و غبار تاریک کیهانی دیده می‌شوند. این تصویر دقیق از ترکیب اطلاعات به دست آمده از دوربین پیشرفته‌ی پویشی تلسکوپ فضایی هابل به دست آمده است. در این تصویر از کهکشانM74  که حدود 30هزار سال نوری پهنا دارد می‌توانید تابش اتم‌های هیدروژن را ببینید که مناطق شکل‌گیری ستاره‌ها در این کهکشان را با نور سرخ درخشان کرده‌اند. این کهکشان با درخشندگی سطحی کم‌تر در فهرست کهکشان‌های کاتالوگ مسیه به کهکشان فانتوم هم  شناخته می‌شود


Top