M82: کهکشان انفجاری به همراه اَبَرباد


امتیاز تصویر و حق نشر: Team AROAlentejo Remote Observatory

کهکشان M82 یک کهکشان فورانی است با اَبَرباد (باد شدید) است. در واقع در اثر افنجارهای ابرنواختری و وزرش بادهای قدرتمند ستارگان عظیم ایجاد شده و انفجارهای ستازه‌زایی درM82  باعث ایجاد جریان غیرعادی برون‌ریزی مواد آن شده است. در این تصویر واضح تلسکوپی، نشانه‌های این بادهای شدید از ناحیه‌ مرکزی دیده می‌شود. این تصویر ترکیبی می‌توانید انتشار رشته‌های خروجی بلند گاز هیدروژن به رنگ قرمز را ببینید. مقداری از گاز موجود در ابر باد ، با عناصر سنگین غنی شده ساخنه شده در ستارگان عظیم ، در نهایت به فضای بین‌کهکشانی می‌رسد. برخورد نزدیک این کهکشان  با کهکشان بزرگ نزدیکش M81 آغاز شده ، احتمالا انفجار‌های ستاره‌زایی مهیب در M82 حدود 100 میلیون سال طول خواهد کشید. کهکشان M82 به دلیل ظاهر کشیده‌ی خود به نام کهکشان سیگار هم شناخته می شود ، حدود 30000 سال نوری گستردگی دارد. این کهکشان در فاصله‌ی 12 میلیون سال نوری از ما و در نزدیکی مرز شمالی خرس بزرگ قرار دارد.


Top