NGC6888 : سحابی هلال


امتیاز و حق نشر تصویر: Joe NavaraGlenn ClouderRussell Discombe

سحابی NGC6888 که  به نام سحابی هلال  هم شناخته می‌شود ، حدود 25 سال نوری گستردگی دارد و باد ستاره مرکزی و درخشان و پرجرمش آن را ایجاد کرده است. این  تصویر  دقیق از این حباب کیهانی را عکاسان نجومی (جو ، گلن ، راسل)  ثبت کرده‌اند. همکاری آن‌ها در ثبت این تصویر تلسکوپی بیشتر از 30 ساعت گرداوری و داده‌گیری تصویری نوار باریک و جدا کردن نور از اتم‌های هیدروژن و اکسیژن است. اتم‌های اکسیژن رنگ سبز آبی ایجاد می‌کند که به نظر می‌رسد تابخوردگی و رشته‌های باجزییاتی را در برگرفته است. ستاره مرکزی NGC 6888 که در درون سحابی دیده می‌شود یک ستاره ولف-رایه است (WR 136) این ستاره در حال دورکردن لایه بیرونی خود در یک باد شدید ستاره‌ای است و هر 10000 سال معادل یک جرم خورشید ماده از دست می‌دهد. احتمالاً ساختارهای پیچیده سحابی نتیجه فعل و انفعالات این باد شدید با موادی است در مراحل قبلی از آن خارج شده است. این ستاره با نرخ بسیار زیادی ماده (سوخت) می‌سوزاند و در نهایت اواخرعمراش باید با یک انفجار دیدنی همان ابرنواختر به پایان می‌رسد. سحابی NGC 6888 که در صورت فلکی دجاجه قرار دارد ، ،حدود 5000 سال نوری از ما فاصله دارد.


Top