کشتی

 

تصویر نجومی روز ناسا: کشتی متروکه و غروب ماه

در تصویر، هلال ماه درحال پیشروی به سمت افق غربی است و درنهایت در آب اقیانوس، غرق خواهد شد.

Lunar eclipse from behind clouds

پانورامای ماهگرفتگی با حضور مریخ و کهکشان راه شیری ، در نمایی از کشتی به گل نشسته

غروب کشتی یونانی


Beach Camp

عکاسی نجومی یا همون Wide Field Astrophotography در سواحل جنوبی کشور چالش سختیه به دو دلیل: 1.ذرات غبار و رطوبت در آسمان 2.آلودگی نوری حاصل از روستاهای کوچیک, کشتیهای عظیم لنگر انداخته .

نگینی در خوشه


مقارنه هلال ماه نو و مشتری در کنار کشتی یونانی ها


هلال ماه نو و کشتی یونانی


Top