عروسان

 

Lovely night among palm groves


غروب راه شیری

غروب راه شیری در کنار درختان نخل روستای عروسان

سحابی های قو

بخشی از صورت فلکی قو و سحابی های آن در کنار طبیعت زیبای روستای عروسان

زمین و اعماق آسمان شب

سالها پیش زمانی که نخستین بارفیلم زیبا و خاطره ساز " خیلی دور خیلی نزدیک " اثر رضا میر کریمی را میدیدم حسی را تجربه میکردم که نمایشی از بخشی از زندگیم را تداعی میکرد.

Top