سهیل

 

گذر زمان و طلوع راه شیری در قبرستان اسرار آمیز


بازتاب شباهنگ

شب قبل از خورگرفت ۵ دی ۹۸، در ساحل زیبای خنیزی کمپ کردیم و از زیبایی های بینظیر طبیعت لذت بردیم.

پلانگتونهای جزیره هرمز

پلانکتون های شب تاب جزیره هرمز

غروب ستاره سهیل


ستاره سهیل در کنار یک تمدن 2500 ساله، ارگ تاریخی بم.


فیلترها وکاربردشان در رصد و عکاسی نجومی

فيلترهای رصدی و عکاسی از پر کاربردترین لوازم در نجوم آماتوری هستند. این فیلترها غالبا به دهانه داخلی چشمی های 1.25 و 2 اینچی پيچ می شوند. علاوه بر این فیلترهایی مانند فیلترهای آلودگی نوری مقابل دهانه لنز دوربین قرار می گیرند و بنا به اندازه لنز، سایز

شب زمستانی

شبی سرد و زیبا زیر نور مهتاب

آسمان پاییز و ستاره سهیل در مرنجاب


شکارچی ، سگ بزرگ ، رد شهاب جوزایی و ستاره سهیل


ستاره سهیل در جزیره


Top