حارث

 

چشم اندازهای زیبای ایران در شب

منتخب عکس های نجومی عکاسان ایرانی از چشم اندازهای زیبای ایران در شب

کویر حارث آباد در یک شب غباری

کویر حارث آباد در یک شب غباری

کویر حارث آباد


Panstarrs

C2012/K1(Panstarrs)Comet

سحابی سر اسب و شعله

سحابی های سر اسب (بارنارد 33) و شعله (NGC 2024)

دنباله دار ISON

دنباله دار ISON (c/2012 s1) در آسمان حارث آباد

طلوع خورشید

طلوع خورشید روستای حارث آباد

Top