ارسنجان

 

رد ستاره در گمبان

رد ستاره در منطقه گمبان شهرستان ارسنجان

در کنار آندرومدا

رد یک شهاب با خودنمایی کهکهان آندرومدا، تنها کهکشانی که با چشم غیر مسلح قابل رویت می باشد.

آسمان ارسنجانی

جنگل های اطراف ارسنجان - استان فارس

کهکشان راه شیری/پاسارگاد فارس/تیر ماه 93

کهکشان راه شیری/پاسارگاد فارس/تیر ماه 93..........این تصویر از دو شات تهیه شده که یکی در خود پاسارگاد گرفته شده و دیگری بالاتر از پاسارگاد در ارسنجان فارس...بعد با فتوشاپ پردازش شده...

رد ستارگان در ارسنجان فارس

رد ستارگان در ارسنجان فارس

رد ستارگان در جنگل های ارسنجان فارس

رد ستارگان در جنگل های ارسنجان فارس

اطلس 5 و Meteor 2-20

عبور ماهواره بر اطلس 5 حامل 11 ماهواره جاسوسی و یک سفینه فوق سری.

اطلس 5 و Meteor 2-20

عبور اطلس 5

عبور ایستگاه فضایی بین المللی ISS از فراز ارسنجان


پیرباصفا و یک شب رویایی دیگر

نمایی دیگر از طاق پیرباصفا شهرستان ارسنجان

Top