خورشید گرفتگی حلقوی بر فراز نیومکزیکو

خورشید گرفتگی حلقوی بر فراز نیومکزیکو
این شخص چه کاری انجام می دهد؟ در سال 2012 ، یک گرفتگی حلقوی خورشید در مسیری باریک که از شمال اقیانوس آرام و چندین ایالت غربی آمریکا عبور کرده بود ، قابل مشاهده بود. در یک گرفتگی خورشیدی حلقوی ، فاصله ماه از زمين کمی دورتر از حد معمول بوده و ماه نمی تواند سطح خورشيد را بطور کامل بپوشاند و در نتيجه حلقه آتشينی از خورشید در اطراف خود ايجاد می کند. برای گرفتن این رویداد غیرمعمول خورشیدی ، یک عکاس حرفه ای از آریزونا به سمت نیومکزیکو روانه شد تا مکانی مناسب پیدا کند. پس از استقرار و در حالی که خورشيد پشت تپه ای در 500 متری اش در حال غروب بود، فردی بصورت ناآگاهانه درست در کادر عکس او قرار گرفت. اگرچه نتيجه عکاسی به لطف اين سوژه انسانی غیرمنتظره بسيار جالب از کار درآمد، اما عکاس هرگز هویت اين فرد را ندانست، اما به نظر می رسد که فرد  وسیله ای دایره ای شکل در دست دارد که برای رصد اين خورشيدگرفتگی استفاده می کند.  این عکس در غروب آفتاب در تاریخ 20 مه 2012 در 7:36 بعد از ظهر به وقت محلی از یک پارک در نزدیکی آلبوکرک ، نیومکزیکو ، ایالات متحده گرفته شده. فردا گرفتگی خورشیدی حلقوی دیگری قابل مشاهده خواهد بود ، این بار در طول یک مسیر نازک که از عربستان سعودی شروع می شود و از جنوب هند ، سنگاپور و گوام عبور می کند. با این حال ، تقریباً همه آسیا در صورت صاف بودن آسمان قادر به دیدن اين خورشیدگرفتگی خواهند بود.

An Annular Solar Eclipse over New Mexico
Image Credit & Copyright: Colleen PinskiCopyright © 2012-2019 SkyPix.org All Rights Reserved

Top