نیمی روشن نیمی تاریک


در عکس رشته کوه آپنین , دهانه کوپرنیکوس,دهانه هرشل ,دهانه آرزاچل و سایر عوارض معروف سطحی ماه دیده می شود.
عکس کراپ شده است.
Title نیمی روشن نیمی تاریک
Hit 1854
Photographer Ali AeinjamshidAli Aeinjamshid
Location استان بوشهر-برازجان
Camera canon 600d
Telescope دابسونی8 اینچ اسکای واچر
Photography Techniques تک شات


No comments have been posted.

Top