سرو


سرو ایرانی به عنوان نماد آزادگی، پایداری، سرافرازی و خرّمی (سرسبزی و سرزنده‌ای) ایرانیان توصیف می‌شود.
متشکل از 390 شات در حوای رابر بافت
Title سرو
Hit 1217
Location رابر بافت کرمان
Camera Nikon D750
Lens tamron 15-30
Lens Aperture 2.8
Exposure 25 ثانیه
ISO 2500
Photography Techniques startrail
Date of photography 98/6/01


No comments have been posted.

Top