هلال باریک ماه


هلال باریک صبحگاهی محرم ۱۴۴۱ که با سن منفی ۱۶ ساعت و ۲۸ دقیقه با چشم غیرمسلح دیده شد و مورد تایید ماهنامه اسکای اند تلسکوپ قرار گرفت.
عکس با استفاده از روش تی رینگ از پشت تلسکوپ شکستی تهیه شده است.
Title هلال باریک ماه
Hit 1018
Location پارک جنگلی سوهانک تهران
Camera کنون ۵۰۰ دی
Telescope ۱۵۰ میلیمتر شکستی
F ۱۵۰۰ میلیمتر
Exposure ۱/۳۰
ISO ۸۰۰
Photography Techniques آدابتور
Date of photography ۶ مهر ۱۳۹۸


No comments have been posted.

Top