شاخ بوفالو Bufalo Horn


در پدیده خورشید گرفتگی زمانی پیش می آید که از دید ناظر زمینی خورشید شبیه به شاخ بوفالو می شود
این عکس
Title شاخ بوفالو Bufalo Horn
Hit 119
Location منطقه ساریما عمان
Camera ۵۰۰ دی
Lens بدون لنز
Lens Aperture بدون دیافراگم
Telescope شکستی با عدسی بارلو
F ۴۰۰ میلیمتر
Exposure ۱/۶۰
Filter شیشه ای
ISO ۱۰۰۰
Photography Techniques آدابتور
Date of photography ۵ دی ۱۳۹۸


No comments have been posted.

Top