عکاسی و فیلم گذر سیاره عطارد از مقابل خورشید


عکاسی به روش آفوکال می باشد
175 عکس در بازه زمانی 50 دقیقه ای گذر عکاسی شده است
Title عکاسی و فیلم گذر سیاره عطارد از مقابل خورشید
Hit 1967
Location ایران . تهران
Camera Canon EOS 750D
Telescope Sky-Watcher 120mm
F 600mm
Exposure 1/25s
Filter Mylar
ISO 100
Photography Techniques عکاسی آفوکال
Accessories Tripod Sky-Watcher
Date of photography 1398/08/20


No comments have been posted.

Top