رد ستاره در حوالی شهر


از چند هفته پیش تصمیم گرفتم یک تایم لپس جدید با جزئیات و کیفیت بهتر بسازم 
بخاطر همین مدتی هست در حال تهیه صحنهای مختلف و بلند هستم 
این رد ستاره هم قراره در تایم لپس باشه 

Title رد ستاره در حوالی شهر
Hit 3691
Location بابل
Camera fuji film finepix s4000
Exposure 120frame.8sec
ISO 200
Photography Techniques Adobe Photoshop CS6,Lightroom 4.1,Startrails
keyword
ستاره


No comments have been posted.

Top