مقارنه مریخ با ماه


ماه و مریخ با جدایی 4 درجه در ساعت 6و15 دقیقه غروب گرفته شده 

Title مقارنه مریخ با ماه
Hit 5684
Location بابل
Camera fuji film finepix s4000
Lens Aperture 5
Exposure 8 ثانیه
ISO 200


No comments have been posted.

Top