موزاییک قلب العقرب


نمایی از ستاره قلب العقرب و سحابی های اطراف آن به صورت موزاییک در صورت فلکی عقرب در میانه کهکشان راه شیری .قلب العقرب / 90 دقیقه  نوردهی/ دوربین کانن 40 دی مودیفای / 30 تصویر موزاییکی / لنز سامیانگ 85 اف 1.4 در اف 2 / ISO 1600/ گردنه ملا احمد جاده اصفهان نایین در هوای غبار آلود و نیمه ابری

توضیح 

غبار تاریک در این ناحیۀ ستاره ای در جنوب آسمان تابستانی ، توسط ستاره جوان و زرد رنگ قلب العقرب پر نور شده است. این تصویر قسمتی از نوار مرکزی کهکشان راه شیری را که با غباری تیره رنگ پوشیده شده به نام رودخانۀ تاریک نشان می دهد.  ستاره ی Antreas یا قلب العقرب با قطری 850 بار بزرگتر ، 15 بار پرجرم تر و 10000 بار درخشان تر از خورشید ما در رده ی ستارگان ابر غول سرخ قرار گرفته است. قلب العقرب  درخشان ترین ستاره ی صورت فلکی عقرب و یکی از درخشان ترین ستاره های آسمان شب است.قلب العقرب  که در فاصله ی 550 سال نوری از ما قرار گرفته  ، در میانه تصویر  دیده می شود. این ستاره توسط سحابی زردفامی که  به وسیله ی گازهای منتشر شده از انفجار خود ستاره به وجود آمده ، احاطه شده است.تابش آبی رنگ ستاره ی همدم قلب العقرب ، به درخشان شدن گازهای این سحابی کمک می کند. در تصویر فوق ، کنار قلب العقرب ، خوشه ی ستاره ای کروی M4 قرار گرفته و در سمت راست تصویر نیز ، ستاره ی درخشان النیات (سیگما – عقرب) دیده می شود.
Title موزاییک قلب العقرب
Hit 4300
Photographer Mohammad RahimiMohammad Rahimi
Location گردنه ملا احمد جاده
Camera کانن 40 دی مودیفای
Lens 85 میلیمتر
Lens Aperture 1.4
Telescope .
F .
Exposure 90 دقیقه
Filter .
ISO 3200
Photography Techniques Panorama/Frame Stack


No comments have been posted.

Top