Leo Triplet


20 فریم 5 دقیقه ای +

5 dark ]


مجموع 100 دقیقه
Title Leo Triplet
Hit 2622
Location اصفهان .شورآباد
Camera 1200d
Telescope 120ed sw apo
F 7.5 +0.85x focal reducer/flattener
Exposure 20x 300 5 dark
ISO 1200D
Photography Techniques dss .ps
Accessories neq6 pro+autoguider(phd guiding&webcam flattener


4 comments have been posted.

سپاس جناب رحیمی ،جناب محبی ،جناب ناصری عزیز.. جناب رحیمی درست میفرمایید .. نویز به قدری زیاد بود که مجبور شدم کنتراست را بیش از حد بالا ببرم ..با این کار مقدار زیادی جزعیات تصویر نیز از دست رفت.. 🙂⚘⚘⚘🙏
تبریک میگم تصویر خوبی شده.
آقا عکس بسیار زیباییه، بنده هم با نظر آقای رحیمی موافقم کهکشان ها جزئیات خوبی دارند فقط تصویر پیش زمینه کمی غیرواقعی به نظر میرسه
بیژن جان عالی شده . گاید خیلی خوبی انجام دادی . ویرایش هم خیلی خوب انجام شده . تنها موردی که به نظرم میرسه به اصطلاح نرم یودن زیاد پیش زمینه است که روی لبه کهکشانها اثر گذاشته و آنها را از پیش زمینه متمایز کرده که کمی تصویر را غیر واقعی کرده. با این حال این نظر بنده است و دوستان دیگر باید در این خصوص نظر دهند. بسیار خوب و امیدوارم به زودی همراه با شما در شبی دیگر عکاسی کنم.
Top