جنگل ابر


Title جنگل ابر
Hit 3395
Location جنگل ابر-شاهرود
Camera canon6d
Lens 14 samyang
Photography Techniques startrail


2 comments have been posted.

ممنونم جناب رحیمی.
عکس فوق العاده خوبی گرفته اید دستمریزاد به شما نمای زیبایی هست موفق باشید
Top