خورشید در طیف HA


خورشید و لکه شماره 2546 در طیف هیدروژن آلفا  H-Alpha 
در زمان عکاسی وضعیت شفافیت آسمان متوسط بود. یک زبانه بسیار بزرگ در بالا سمت راست تصویر دیده میشود. در کنار لکه منطقه ای سفید رنگ دیده میشود که همان زبانه های خورشیدی است که از بالا به این صورت دیده میشود. 
یک نکته در تصویر هست که متوجه نشدم دقیقا به چه دلیل به وجود آمده ان هم خطوط مواج روی خورشید است. که به نظر میرسه مشکل اپتیکی یا نا مناسب بودن زاویه فیلتر با شیئی تلسکوپ باشد. به هر صورت تاثیر زیادی روی کار گذاشته و باعث شده کمی فوکوس دقیق نباشد. همینطور لکه هایی که به دلیل وجود غبار در نقطه فوکوس فیلتر اچ الفا  پدیدار شده است.
 عکس 1 فریم است.
Title خورشید در طیف HA
Hit 3604
Photographer Mohammad RahimiMohammad Rahimi
Location اصفهان
Camera کانن 6D مودیفای
Telescope ویلیام اپتیک 110 FLT
F 5
Exposure 1/5 ثانیه
ISO 640
Accessories Coronado Bf40 H-Alpha filter
Date of photography 1 خرداد 1395


No comments have been posted.

Top