گذر عطارد از برابر خورشید 20 اردیبهشت 1395


Title گذر عطارد از برابر خورشید 20 اردیبهشت 1395
Hit 3551
Location برازجان
Camera conon 550D
Telescope دابسونی 8 اینچ
Exposure 1/100
Filter فیلتر مایلار
ISO 400
Date of photography 20 اردیبهشت 1395 ساعت تقریبا 16


1 comments have been posted.

بسیار خوب
Top