طلوع شکارچی


Title طلوع شکارچی
Hit 3270
Photographer Ali ShafieianAli Shafieian
Location بجستان، خراسان رضوی
Camera Canon 60D
Lens Canon 10-22mm
Lens Aperture f/3.5
F 10
Exposure 30"
ISO 800
Date of photography 25/3/2016


1 comments have been posted.

علی جان آسمان جای کار بیشتری در پردازش داره ، ورنگ ها خوب ثبت شدن ( البته سچوریشن کمی بالاست ) ولی با کمی پردازش آسمان عکستون بسیار جلوهی بیشتری خواهد داشت ، سپاس
Top