طلوع آتشین


Title طلوع آتشین
Hit 2709
Location تیران
Camera Canon powershot SX40 HS
Lens .
Lens Aperture 8
Telescope .
F .
Exposure 1600/1
Filter مستقیم بدون فیلتر
ISO 100
Photography Techniques .
Accessories .
Date of photography 1391.7.22
keyword
طلوع


1 comments have been posted.

عکس بسیار زیبایی است. نور خورشید در این عکس همان حس طلوع یک کره اتشین را به انسان میدهد. موفق باشید
Top