ستاره دوتایی


Title ستاره دوتایی
Hit 3073
Photographer ساعد نصرساعد نصر
Location قائم شهر
Camera canon 40D
Telescope Meade 10 LX90
Exposure 10"
ISO 800
Date of photography 15/3/1393


2 comments have been posted.

متشکرم جناب رحیمی, نام این ستاره دوتایی cep sao 9665 میباشد که در صورت فلکی قیفاووس قرار دارد.
بسیار خوب نام این ستاره دوتایی چیست آیا از دوتایی های معروف آسمان است ؟ موفق باشید
Top