سحابی M27 دمبل


Title سحابی M27 دمبل
Hit 3979
Photographer سجاد اصغریسجاد اصغری
Location روستای هونجان
Camera canon 350d modified
Telescope vixen ed115s
F 7.7
Exposure 10min
ISO 1600
Photography Techniques DeepSky Stacker
Accessories مقرLXD75


2 comments have been posted.

ممنونم آقای رحیمی لطف دارید.
خیلی زیبا است
Top