ماه‌گرفتگی کلی از سیدنی


امتیاز و حق نشر تصویر: Peter Ward (Barden Ridge Observatory)

در این تصویر تلسکوپی که 26 مِی  از نزدیک سیدنی در نیوساوت ولز استرالیا  گرفته شده است، سایه سرخ شده سیاره زمین را در حین گذر از صفحه قرص ماه می‌بینید. در آن شب صاف و پاییزی ماه کامل در حضیض از لبه شمالی ماه وارد سایه مرکزی ماه شد. این ماه گرفتگی کوتاه، در فاز کامل ماه  فقط 14 دقیقه طول کشید. هرچند سایه زمین کاملا تاریک نبود. در عوض ، یک نور قرمز ضعیف  از تمام غروب‌ها و طلوع‌های خورشید سیاره از دید یک ماه گرفته ، که نور خورشید سرخ رنگ درجوّ زمین پخش می‌کند، آن‌را فراگرفته است. همچنین این تصویر ترکیبی HDR که حاصل شش نوردهی است،  طیف گسترده‌ای از تغییرات روشنایی در سایه زمین را در مقابل پس‌زمینه کم نور ستاره‌ها نشان می‌دهد.


Top