شب پیداست


در تاریخ 31 اردیبهشت نمایشگاه انفرادی طاها قوچ‌کانلو، عکاس شناخته شده نجومیتحت عنوان «شب پیداست»  در گالری افتتاح خواهد شد. در این نمایشگاه  22عکس از ایران و 10 کشور دیگر در قطع بزرگ با ارائه دیاسک، در همکاری با کارگاه تصویر تهران، چاپ شده آماده نمایش است. این نمایشگاه ببه مدن دو هفته تا 13 خرداد برقرار خواهد بود

 

بیانیه نمایشگاه شب پیداست از زبان عکاس:

امروزه بسیاری از مردم با زندگی در شهرهای بزرگ، زیر گنبدی بزرگ به اسم آلودگی نوری، ارتباطشان با آسمان گسسته شده­ است و ممکن است بسیاری از آنها هیچگاه تا آخر عمر، تجربه دیدن آسمان پرستاره شب را نداشته باشند. از یاد بردن آسمان تراژدی بزرگیست زیرا آسمان همانیست که تمامی تحولات زمین ما را در خاطره دارد و تمامی نشانه‌هایش در زندگی تمامی ملت‌ها از دیرباز نقش بازی‌کرده است. آسمان همانیست که هنوز هم انسان‌های عاشق خود را از حصار شهرها خارج کرده تا با نظاره این طبیعت شگفت‌انگیز، درست همان چیزی را ببینند که پیشینیان‌شان دیده‌اند و یا با چند ساعت تأخیر، تقریبا همانی را ببینند که اقوام مختلف در جایی دیگر از این کره خاکی، آن را به نظاره نشسته‌اند. بر همین اساس از سال­ها پیش تصمیم گرفتم تا با سفر به نقاط منحصر به فرد در ایران و جهان و عکاسی از مناظری بدیع زیر آسمان شب، این تجربه را با مردم شهری به اشتراک بگذارم تا این تصاویر پلی باشد برای پیوند دوباره انسان و آسمان و این همان مسیریست که من و همکارانم در پروژه بین المللی جهان در شب، با شعار یک مردم، یک آسمان، در آن قدم برمی­داریم.

حالا در اینجا، درست در میان هیاهو و تمام نورهای شهر تهران «شب پیداست». مجموعه ای از تصاویر که شما را با من در سفر به مکان­هایی با مناظر بدیع، همراه می­کند و زیر چتر پرستاره آسمان قرار می­دهد. اینجا می­توان روبروی هر منظره ایستاد و خود را درون آن دید. اکنون در این فضا شاید راحت­تر بتوان مفهوم این جمله را درک کرد که شب جهانی را پنهان و عالمی را آشکار می­کند.Top