آپولو 11: زمین، ماه و سفینه فضایی


امتیاز تصویر: NASAApollo 11 بازسازی تصویر: Toby Ord

پس از مشهور‌ترین سفر عصر مدرن، زمان بازگشت به خانه فرا رسیده بود. بعد از اثبات اینکه‌ بشر توانایی فراتر رفتن از محدوده سیاره زمین را دارد، نخستین انسان‌ها به دنیای دیگری قدم گذاشتند- نیل آرمسترانگ و باز آلدرین، سوار بر ماه‌نشین خود به طرف ماژول فرماندهی در مدار ماه بلند شدند تا به مایکل کالینز محلق شوند.  در این تصویر که به تازگی به صورت دیتیجالی بازسازی شده و در 30 تیر 1348 (21 جولای 1969) ثبت شده ، کالین مرحله صعود و نزدیک شدن مه‌نشین را در حالی که ماه در پایین و زمین در فاصله دور دیده می‌شود، ثبت کرده است. ناحیه تیره و صافی در سطح ماه می‌بینید، دریای اسمیت است که درست زیر خط استوا در شرقی‌ترین لبه ماه قرار دارد. درباره این تصویرنمادین گفته می‌شود همه به جز یک نفر (کاینز) جلوی دوربین قرار داشتند.


Top