پویانمایی: سیاهچاله ستاره را نابود می‌کند.

پویانمایی: سیاهچاله ستاره را نابود می‌کند.


1400/02/07

امتیاز تصویرسازی ویدئو: DESYScience Communication Lab

چه اتفاقی می‌افتد اگر یک ستاره خیلی به سیاهچاله نزدیک شود؟ سیاهچاله می‌تواند ستاره را تکه‌تکه کند اما چطوری؟ مساله‌ اینجاست که نه فقط جاذبه گرانشی بسیار زیاد سیاهچاله به تنهایی ؛ بلکه تفاوت نیروی کشش گرانشی در اطراف ستاره باعث متلاشی شدنش می‌شود. در فیلم پویانمایی شده (انیمیشن) این فروپاشی نشان داده شده است. با افزایش سرعت مداری در نزدیکترین تماس با سیاهچاله ، جوِّ بیرونی ستاره را از جا کنده می‌شود. بیشتر جوّ ستاره به اعماق فضا پخش می‌شود، اما مقداری هم به چرخیدن اطراف سیاهچاله ادامه داده و یک قرص برافزایشی تشکیل می‌دهند. سپس این انیمیشن شما را به درون قرص برافزایشی می‌برد در حالیکه که به سیاهچاله نگاه می‌کند. با وجود جلوه‌های بصری عجیب عدسی گرانشی، شما می‌توانید آن طرف قرص را هم ببینید. در نهایت، شما به یکی از فوران‌هایی که در امتداد محور چرخشش خارج می‌شود،  نگاه می‌کنید. مدل‌های نظری نشان می‌دهد که این فوران‌ها نه فقط گاز پر انرژی پرتاپ می‌کنند بلکه ذرات نوترینو‌ پرانرژی می‌سازند که یکی از آن‌ها به تازگی در زمین دیده شده است.

 

جّو ستاره:  بیرونی‌ترین پوشش گازی یک ستاره را می‌گویند.

عدسی گرانشی: جرمی که بین رصدگر و منبع نور قرار می‌گیرد می‌تواند نور منبع را مانند عدسی همگرا کانونی کند.


Top