سحابی مدوزا

سحابی مدوزا


رشته ها و خطوط گره خورده و مارپیچی درخشان، منشأ نامگذاری این سحابی بوده است. سحابی مدوزا که با نام "آبل21"  نیز شناخته می شود، یک سحابی سیاره ای قدیمی است که حدود 1500 سال نوری از ما فاصله داشته و در صورت فلکی جوزا (دوپیکر) قرار دارد. سحابی همانند نام افسانه ای خود، تحولات شگرفی را تجربه کرده است. سحابی سیاره ای آخرین مرحله زندگی ستاره های کم جرم مانند خورشید است زیرا آنها از غول هایی سرخ به ستاره های کوتوله سفید داغ تبدیل می شوند و در این روند لایه های بیرونی خود را از دست می دهند. اشعه ماوراء بنفش ساطع شده از ستاره داغ باعث درخشش سحابی می شود. ستاره مادر سحابی مدوزا، همان ستاره کم نوری است که نزدیک مرکز محدوده درخشان هلالی شکل سحابی است. در این نمای تلسکوپی عمیق، رشته ها و خطوط کم نور تری نیز به وضوح تا بالا و سمت راست منطقه هلالی شکل درخشان امتداد دارند. وسعت سحابی مدوزا بیش از 4 سال نوری برآورد شده است.


Top