نبوغ: مینی هلی کوپتری در مریخ

نبوغ: مینی هلی کوپتری در مریخ


چه می شد اگر میتوانستید در مریخ پرواز کنید؟ ناسا ممکن است ماه گذشته با فرود آوردن مریخ نورد استقامت، که شامل یک همراه کوچک با قابلیت پرواز، به نام "نبوغ ، ملقب به "جینی" بود، به این توانایی رسیده باشد. اگرچه جینی کوچک است ( یک هلی کوپتر به اندازه یک دستگاه توستر با چهار پایه بلند و دو پروانه بلند ( به طول 1.2 متر)، اما در نوع خود اولین است. مریخ نورد استقامت پس از استقرار کامل، احتمالاً در ماه آوریل برمی گردد تا فضای کافی برای جینی برای اولین پرواز بی سابقه خود فراهم کند. در تصویر هنری امروز، ملخ های بلند جینی به تصویر کشیده شده اند که او را برای پرواز در جو نازک مریخ و کاوش در منطقه نزدیک به مریخ نورد یاری می کنند. اگرچه هلیکوپتر "نبوغ" خیلی از مریخ نورد دور نخواهد شد، اما نمونه اولیه ای برای همه ربات های با قابلیت پرواز در اجرام منظومه شمسی خواهد بود که ممکن است نه تنها در مریخ بلکه در تایتان و فراتر از آن نیز پرواز کنند.


Top