تصویر موزائیکی دجاجه از سال 2010 تا 2020

تصویر موزائیکی دجاجه از سال 2010 تا 2020


حرکات قلم موی گرد و غبار بین ستاره ای و گازهای سوزان، این صحنه زیبا را در صفحه کهکشان راه شیری نزدیک انتهای شمالی توده تاریک راه شیری و صورت فلکی دجاجه یا قو نقاشی کرده است. این تصویر موزاییکی گسترده که طی بیش از یک دهه و جمعاً با 400 ساعت نوردهی تهیه شده است، محدوده ای به اندازه 28x18 درجه از آسمان را پوشش می دهد. دنب، ستاره آلفای دجاجه، که بسیار درخشان و داغ است در سمت چپ تصویر قرار دارد. دجاجه در عین حال که مملو از ستاره ها و ابرهای گازی درخشان است، همچنین منزلگاه سحابی تاریک گونی ذغال و سحابی های نشری ستاره ساز NGC 7000 ، سحابی آمریکای شمالی و IC 5070 و سحابی پلیکان در سمت چپ و کمی پایین تر از سحابی دنب است. بسیاری از سحابی ها و خوشه های ستاره ای دیگر نیز در سرتاسر این عکس قابل شناسایی هستند. البته ستاره دنب به دلیل قرار گرفتن در دو صورت فلکی، در میان رصدگران آسمان نیم کره شمالی شناخته شده است، یعنی یک راس از مثلث تابستانی و نوک صلیب شمالی.


Top