طاق هایی بر فراز آسمان قطب جنوب

طاق هایی بر فراز آسمان قطب جنوب


این دو قوس غول پیکر در آسمان چه هستند؟ شاید یکی از آشناترین آنها، در سمت چپ عکس، نوار مرکزی کهکشان راه شیری است. این قرص بزرگ پرستاره و سحابی ها، قسمت زیادی از آسمان جنوبی را اشغال کرده اند. در زیر این طاق پرستاره، سیاره نارنجی رنگ مریخ و کهکشان آندرومدا قرار گرفته اند. در این شب سرد قطبی، یک قوس غول پیکر دوم نیز در سمت راست عکس ظاهر شد و به مدت چند دقیقه بخشی از آسمان را روشن کرد: شفق قطبی. شفق قطبی بسیار نزدیکتر از ستارگان به ما است زیرا از اتمسفر زمین ساطع می گردد. خارج از قوس شفق سبز رنگ، گروهی از ستاره ها قرار دارند که بها عنوان آشنای دب اکبر شناخته می شوند. این تصویر ترکیبی دیجیتالی متشکل از 18 فریم بوده و در اواسط ماه دسامبر از جزایر لوفوتن در نروژ گرفته شده است.


Top