پرتره کهکشان NGC 1055

پرتره کهکشان NGC 1055


کهکشان مارپیچی بزرگ و زیبای NGC 1055 عضوی شاخص از یک گروه کهکشانی کوچک است که فقط 60 میلیون سال نوری با ما فاصله دارد و در صورت فلکی قیطس یا نهنگ قرار دارد. این کهکشان که نیمرخ آن به سوی ما است، بیش از 100000 سال نوری قطر دارد و کمی بزرگتر از کهکشان راه شیری است. ستاره های رنگارنگ و درخشان تزئین کننده این پرتره از کهکشان NGC 1055 در پیش زمینه عکس، همه در کهکشان راه شیری قرار دارند. اما مناطق ستاره ساز صورتی مایل به قرمز در خطوط گرد و غبار مارپیچ در امتداد قرص نازک کهکشان قرار دارند. این عکس که همچنین حاوی مجموعه پراکنده ای از کهکشانهای پس زمینه بسیار دورتر نیز می باشد، همچنین هاله ای را نشان می دهد که به فاصله بسیار دورتر از قرص کهکشان NGC 1055 گسترش یافته است. هاله خود دارای ساختارهای ظریف و کم نور است و احتمال دارد نشانگر بقایای یک کهکشان اقماری باشد که حدود 10 میلیارد سال قبل توسط کهکشان بزرگتر بلعیده شده است.


Top