NGC 346: خوشه ستاره ساز در ابر ماژلانی کوچک

NGC 346: خوشه ستاره ساز در ابر ماژلانی کوچک


آیا هنوز در کهکشان های اقماری راه شیری ستاره ای تشکیل می شود؟ NGC 346 در میان خوشه ها و سحابی های ابر ماژلانی کوچک (SMC) یافت شده و یک منطقه ستاره ساز با وسعتی حدود 200 سال نوری است که در اینجا در مرکز تصویر تلسکوپ فضایی هابل به تصویر کشیده شده است. ابر ماژلانی کوچک (SMC) کهکشان قمر راه شیری، شگفتی آسمان نیمکره جنوبی است، فقط 210 هزار سال نوری از ما فاصله داشته و در صورت فلکی توکان قرار دارد. ستاره شناسان با کاوش در NGC 346 ، جمعیتی از ستارگان در حالت جنینی را شناسایی کرده اند که در امتداد خطوط تاریک گرد و غبار در سمت راست تصویر قرار دارند. نور بچه ستاره هایی که هنوز در داخل گازهای تشکیل دهنده خودشان قرار دارند  آنها در حال فروپاشی است ، در اثر تلاقی با گرد و غبار، قرمز رنگ می شود. در سمت بالای کادر خوشه ستاره ای دیگری با ستاره های مسن تر و قرمزتر قرار دارد. ابر ماژلانی کوچک، كهكشاني كوچك و نامنظم است و بیشتر شبیه کهکشانهایی است که در اوايل تولد جهان شکل گرفته اند. اگرچه تصور می شود که این کهکشانهای کوچک، اجزای سازنده کهکشانهای بزرگ امروزی هستند.


Top