پرتاب موشک چانگ-5

پرتاب موشک چانگ-5


این موشک لانگ مارچ-5 در روز سه شنبه 24 نوامبر، ساعت 4:30 صبح به وقت پکن، از سکوی پرتاب ونچانگ در جنوبی ترین استان هاینان به فضا پرتاب شد که تجهیزات پروژه چانگ-5 چین را به ماه حمل می کرد. این ماموریت فرود بر روی ماه به نام الهه ماه چین باستان نامگذاری شده است. هدف آن جمع آوری حدود 2 کیلوگرم (4.4 پوند) ماده از سطح ماه و بازگرداندن آن به زمین است که اولین ماموریت روباتیک نمونه برداری از ماه و حمل آن به زمین از زمان مأموریت لونا24 اتحاد جماهیر شوروی در سال 1976است. هدف فرود ماموریت پیچیده چانگ-5 دردریای طوفان ها قرار گرفته است. این دشت هموار آتشفشانی در سال 1969 محل مأموریت آپولو 12 نیز بوده است. مدول ماه نشین چانگ-5 از انرژی خورشیدی استفاده می کند و قرار است از تاریخ 27 نوامبر به مدت دو هفته در قسمت روشن ماه که محل استقرار آن خواهد بود کار کند. یک کپسول حاوی نمونه ماه در اواسط ماه دسامبر به زمین باز خواهد گشت.


Top