سحابی بزرگ بوقلمون

سحابی بزرگ بوقلمون


سحابی بزرگ بوقلمون که به طرز شگفت آوری مشابه سحابی بزرگ جبار است، در این میدان دید خلاقانه گسترده شده است. مطمئناً اگر این سحابی جبار بود نزدیکترین گهواره بزرگ ستاره ای به ما بود که در لبه ابر بزرگ مولکولی با فاصله تنها 1500 سال نوری از ما کشف شده است. سحابی جبار که با نام M42 نیز شناخته می شود، به عنوان "ستاره" میانی شمشیر صورت فلکی شکارچی معروف بوده و با چشم غیرمسلح قابل رویت است، صورت فلکی که اکنون در آسمان شامگاهی زمین در حال طلوع است. بادهای ستاره ای حاصل از خوشه های ستاره ای تازه متولد شده که در سراسر سحابی جبار پراکنده شده اند، برجستگی ها و ساختار آشفته آن را در تصاویر تلسکوپی به رخ می کشد. سحابی بوقلمون از نظر اندازه شبیه سحابی جباربوده و تقریباً 13 سال نوری وسعت دارد.


Top