همکاری سبز: شفق قطبی بر فراز نروژ

همکاری سبز: شفق قطبی بر فراز نروژ


همکاری سبز: شفق قطبی بر فراز نروژ
وقتی شفق قطبی دیدی دستاتو بیار بالا. دو شب ابری با این وضعیت سپری شد، اما در سومین شب بازگشت به همان کوه ها، آسمان نه تنها بی ابر شد بلکه با نمایش شگفت انگیز شفق نورانی شد. بازوهای سوژه در هوا بالا رفتند، صبر و تجربه به ثمر نشست و این تصویر خلاقانه به صورت ترکیبی از سه نوردهی جداگانه ثبت شد. این مکان قله ای از "آوستنس فیوردن فیورد" در مجاورت شهر Svolvear در جزایر Lofoten در شمال نروژ است. زمان عکاسی اوایل سال 2014 است. اگرچه خورشید ما کمینه چرخه یازده ساله خود را پشت سر گذاشته است، اما شفق های قطبی بایستی با افزایش فعالیت های سطحی خورشید طی چند سال آینده افزایش یابد.

Top