ماده تاریک در جهانی شبیه سازی شده

ماده تاریک در جهانی شبیه سازی شده


آیا جهان ما جایی خلوت و خالی از سکنه است؟ در این نقشه ماده تاریک که چنین به نظر می رسد. گرانش ماده تاریک توضیح اصلی در مورد چرایی چرخش سریع کهکشان ها است، چرا کهکشان ها با سرعت زیادی در مدارهای خود در خوشه ها می چرخند، چرا عدسی های گرانشی نور را به شدت منحرف می کنند و چرا ماده مرئی در جهان محلی و تابش زمینه کیهانی توزیع شده است. تصویر نمایش داده شده دردوره قبلی نمایشگاه فضایی هایدن موزه تاریخ طبیعی آمریکا، یک نمونه از مواردی را نشان می دهد که چگونه ماده تاریک با گستردگی و فراوانی خود ممکن است جهان ما را تحت تاثیر قرار دهد. در این عکس، که برای تهیه آن از یک شبیه سازی دقیق رایانه ای استفاده شده، رشته های در هم تنیده ماده تاریک با رنگ سیاه نشان داده شده اند و مانند تار عنکبوت در همه جای جهان پراکنده شده اند، در حالی که توده های نسبتاً کمیاب ماده باریونی آشنا با رنگ نارنجی مشخص هستند. این شبیه سازی ها مطابقت آماری خوبی با مشاهدات نجومی دارند. در آنچه شاید یک اتفاق ترسناک تر باشد، تصور می شود که ماده تاریک که کاملاً عجیب و ساختار آن ناشناخته است تنها منبع گرانش در جهان نیست. این افتخار اکنون نصیب انرژی تاریک می شود، منبع یکدست تری از گرانش دافعه که به نظر می رسد اکنون بر گسترش کل جهان تسلط دارد.


Top