ماه در برابر آندرومدا

ماه در برابر آندرومدا


کهکشان مارپیچی بزرگ واقع در صورت فلکی آندرومدا (معروف به M31 )، با فاصله 2.5 میلیون سال نوری از ما، نزدیکترین کهکشان مارپیچی بزرگ به کهکشان راه شیری است. آندرومدا بصورت یک تکه ابر کوچک، محو و کم نور برای چشم غیر مسلح قابل مشاهده است، چون روشنایی سطحی آن کم است و رصدگران تفننی نمی توانند وسعت واقعی این کهکشان را در آسمان زمین مشاهده کنند. این تصویر ترکیبی خلاقانه، اندازه زاویه ای کهکشان آندرومدا را با یک جرم آسمانی درخشان تر و آشنا تر مقایسه می کند. در این تصویر، یک فریم از آندرومدا که به روش نوردهی طولانی گرفته شده و خوشه های ستاره ای آبی رنگ زیبا در بازوهای مارپیچی و هسته زردرنگ درخشان آن دیده می شود، با نمای معمولی از ماه تقریبا کامل ترکیب شده است. اندازه زاویه ای ماه با مقیاس صحیح نشان داده شده است که تقریباً 1/2 درجه از آسمان را پوشانده است، در حالی که کهکشان آندرومدا به وضوح چندین برابر اندازه ماه است. تصویر آندرومدا همچنین شامل دو قمر درخشان آن ، یعنی M32 و M110 (پایین و سمت راست) است.


Top