کهکشان NGC 2442 در صورت فلکی

کهکشان NGC 2442 در صورت فلکی "ماهی پرنده"


کهکشان تغییرشکل یافته NGC 2442 را می توان در صورت فلکی جنوبی ماهی پرنده یافت که در فاصله حدود 50 میلیون سال نوری از ما قرار دارد. دو بازوی مارپیچی کهکشان که از یک نوار مرکزی خارج می شوند، در تصاویر با میدان گسترده یک شکل قلاب مانند تشکیل می دهند. اما این نمای نزدیک موزائیکی، ساخته شده از تصاویر تلسکوپ فضایی هابل و داده های رصدخانه جنوبی اروپا ، ساختار کهکشان را با جزئیات شگفت انگیز نشان می دهد. خطوط گرد و غبار مبهم، خوشه های جوان ستاره ای آبی رنگ و مناطق در حال زایش ستاره ها که به رنگ قرمز دیده می شوند، هسته ای به رنگ زرد متشکل از جمعیت مسن تر ستارگان را احاطه کرده اند. داده های با کیفیت عکس همچنین کهکشانهای پس زمینه ای دورتر را از میان خوشه های ستاره ای و سحابی های NGC 2442 نشان می دهد. این تصویر وسعتی حدود 75000 سال نوری را در آن فاصله در بر می گیرد.


Top