دم دنباله دار NEOWISE

دم دنباله دار NEOWISE


دنباله دار NEOWISE (C / 2020 F3) هم اکنون در آسمان نیمکره شمالی در حال جولان است. دمهای در حال توسعه آن تقریباً شش درجه در این میدان دید تلسکوپی گسترده شده است ، که قبل از طلوع آفتاب در تاریخ 10 ژوئیه از برنو جمهوری چک ثبت شده است. با فشار تابش نور خورشید، دم پر از گرد و غبار و گسترده زرد رنگ آن به راحتی قابل مشاهده می شود. اما در تصویر یک دم ضعیف تر و مایل به آبی تیره از غبار بازتابنده دنباله دار نیز دیده می شود. دم ضعیف تر یونی است، یعنی یون های حاصل از کمای دنباله دار که در اثر میدان های مغناطیسی باد خورشیدی به بیرون رانده می شوند و در نور خورشید می درخشند. در این پرتره از مهمان جدید منظومه شمسی بیرونی، دم های دنباله دار NEOWISE یادآور دنباله دارهای روشن تری مثل هیل-بوپ، دنباله دار بزرگ سال 1997 است.


Top