ابرهای شب تاب و دنباله دار

ابرهای شب تاب و دنباله دار "نئووایز"


این امواج آبی نقره گون که در یک افق پوشیده از درخت در کوههای آلپ شرقی واقع در فرانسه غوطه ور هستند ابرهای شب تاب هستند. این ابرها در ارتفاع زیاد جو کره زمین، یعنی در مزوسفر، نور خورشید را در آسمان قبل از طلوع خورشید بازتاب می دهند که زیبایی این عکس را که در 8 ژوئیه گرفته شده صد چندان کرده است. تابستان امسال، این ابرهای شب تاب در عرضهای جغرافیایی بالای نیمکره شمالی فراوانند. دنباله دار "نئو وایز" نیز البته در تصویر است. این دنباله دار که با نام C/2020 F3 نیز شناخته می شود، در ماه مارس توسط ماهواره "جستجوگر اجرام ناشناس نزدیک به زمین در طول موج مادون قرمز" یا به اختصار(NEOWISE) مستقر در مدار زمین کشف شد. اکنون در گرگ و میش صبحگاهی فقط  از مکانی با آسمان صاف و تمیز و بالاتر از افق شمال شرقی با چشم غیرمسلح قابل رویت است.


Top