تصویر هابل از سحابی سیاره ای درخشان NGC 7027

تصویر هابل از سحابی سیاره ای درخشان NGC 7027


چه چیزی این سحابی غیر معمول سیاره ای را ایجاد کرده است؟ NGC 7027 یکی از کوچکترین، درخشان ترین و بی نظیرترین سحابی های سیاره ای شناخته شده است. با توجه به سرعت انبساط آن، NGC 7027  حدود 600 سال پیش شروع به گسترش کرده است. سحابی سیاره ای مدت زمان زیادی از عمر خود، پوسته پوسته می شود، دقیقاً همانطور که در تصویر امروز به رنگ آبی دیده می شود. هم اکنون، به دلایل نامعلومی، شروع به انتشار گاز و گرد و غبار(به رنگ قرمز) در جهات خاصی نموده و الگوی جدید چهار گوشه ای را ایجاد کرده است. با استفاده از تصاویر اخیر دوربین زاویه باز شماره3  بر روی تلسکوپ فضایی هابل، این پوسته ها و الگوهای جالب به تصویر کشیده شده اند. آنچه در مرکز سحابی قرار دارد ناشناخته است، ولی این فرضیه مطرح است که یک سیستم ستاره ای دوتایی نزدیک به هم در مرکز آن می چرخد و یکی از آن ستاره ها گازخود را درون قرص چرخانی در اطراف ستاره دیگر می ریزد. NGC 7027 ، حدود 3000 سال نوری از ما فاصله دارد ، اولین بار در سال 1878 کشف شد و با یک تلسکوپ خانگی استاندارد در صورت فلکی ماکیان قابل مشاهده است.

Top