خیابان

خیابان "خورشید گرفتگی" ، هنگ کنگ


در روز 21 ژوئن، یک خورشید گرفتگی بلافاصله پس از انقلاب تابستانی و شمالی ترین غروب خورشید سیاره ما در سال 2020 روی داد. در اوج گرفت، ماه نو با قرار گرفتن در مقابل خورشید حلقه ای از آتش را ایجاد کرد که در طول یک نوار باریک با حداکثر عرض 85 کیلومتر قابل مشاهده بود. مسیر گرفتگ حلقوی از مرکز آفریقا آغاز شد، از جنوب آسیا و چین عبور کرد و بر فراز اقیانوس آرام پایان یافت. اما گرفت جزئی خورشید در منطقه بسیار گسترده تری قابل مشاهده بود. در هنگ کنگ، این بخش از خیابان شلوغ  "جردن" رو به شمال غرب است و به خوبی مطابق با مسیر خورشید در بعد از ظهر یکشنبه بوده است. نمای خیابان با یک تصویر ترکیبی از مراحل گرفت که توسط یک فیلتر خورشیدی متصل شده به دوربین مونتاژ شده است. خورشید گرفتگی در این مکان از نوع جزئی بوده و ماه حداکثر 90 درصد قرص خورشید را پوشش می دهد، که در نزدیکی وسط دنباله عکاسی شده مشاهده می شود.


Top