شهر وارونه در میان ابرها

شهر وارونه در میان ابرها


یک شهر چگونه می تواند وارونه باشد؟ این شهر، یعنی شیکاگو، در واقع وارونه نبود، بلکه سایه های بلند آن در هنگام غروب در دریاچه میشیگان منعکس شده و به علت بازتاب، باعث می شود ساختمانها وارونه به نظر برسند. این تصویر جذاب، گیج کننده و در عین حال زیبا توسط عکاس در سال 2014 از داخل هواپیما هنگام نزدیک شدن به فرودگاه بین المللی O'Hare شیکاگو گرفته شده است. خورشید هم در بالا و هم در زیر لایه ابر دیده می شود که دومی بازتاب آن در دریاچه است. نکته قابل توجه عکس، اگر از نزدیک به آن نگاه کنید - و این کاملاً یک چالش است - می توانید یک هواپیمای دیگر را در تصویر پیدا کنید که احتمالاً در حال نزدیک شدن به همان فرودگاه است.


Top