کامل ماه

کامل ماه "گلگون"


همزمان با غروب خورشید ، ماه کامل می در آسمان زمین طلوع کرده است که در برخی فرهنگها به "ماه گلگون" معروف است. به نظر می رسد در نزدیکی افق، بازتاب نور خورشید باعث ایجاد رنگهای صورتی همانند گل رز در این صحنه شکار شده در گرگ و میش شده است. در حقیقت یکی از درخشان ترین ماه های کامل سال، فاز کامل ماه در این ماه در حدود 32 ساعت پس از رسیدن ماه به حضیض خود در مدار زمین رخ داده است. حضیض نزدیکترین نقطه به زمین در مدار بیضوی ماه است. محوطه آب گرفته و برج کلیسای مخروبه ای در نزدیکی شهرداری Casaleggio Novara ، منطقه پیمونت در شمال ایتالیا نيز منظره ما را کامل میکند.


Top