دنیای جزیره ای (کهکشان) آندرومدا

دنیای جزیره ای (کهکشان) آندرومدا


دورترین جرم فضایی که به راحتی با چشم غیرمسلح قابل مشاهده است، M31 است، کهکشان بزرگ آندرومدا 2.5 میلیون سال نوری از ما فاصله دارد. اما حتی بدون تلسکوپ نیز می توان این کهکشان مارپیچ عظیم را که بیش از 200000 سال نوری قطر دارد به صورت ابر کم رنگ و محوی در صورت فلکی آندرومدا مشاهده کرد. اما در تصاویر دقیق تر، یک هسته زرد رنگ درخشان ، خطوط گرد و غبار تاریک، بازوهای مارپیچی آبی رنگ گسترده و خوشه های ستاره ای مانند این تصویر تلسکوپی خیره کننده ثبت شده است. در حالی که اکنون حتی منجمان تفننی نیز میدانند که کهکشان های دوردست بسیاری مانند M31 وجود دارند ، ولی در حقیقت ستاره شناسان 100 سال پیش در مورد این مساله اساسی بحث و گفتگو کرده اند. اینکه آیا این "ابرهای مارپیچی" فقط جزئی از کهکشان راه شیری ما بودند یا جهان های مستقلی هستند مشابه کهکشان راه شیری؟ این سؤال ، اساس مساله مشهور شاپلی-کورتیس در سال 1920 بود که بعداً با مشاهدات بیشتر در خصوص M31 به نفع آندرومدا حل شد.


Top