رگه های خورشیدی کاذب در فلوریدا

رگه های خورشیدی کاذب در فلوریدا


چه اتفاقی در حال رخ دادن در پشت آن ابرها است؟ اگرچه ممکن است اين صحنه به نوعی غير طبیعی به نظر برسد، ولی چیزی غیر از غروب خورشید در طرف مقابل آسمان اتفاق نمی افتد. چيزی که در اینجا ديده می شود در حقیقت پرتوهای کاذب خورشيد است. برای درک آن، عکاسی از پرتوهای معمولی خورشيد که در هر طلوع و غروب خورشید دیده می شود و نور خورشید از ميان ابرهای پراکنده عبور می کند، شروع کنید. اکنون اگرچه در واقع نور خورشید در امتداد خطوط مستقیم حرکت می کند، تصوير اين خطوط در آسمان کروی زمين ، يک کره بزرگ است. بنابراین، پرتوهای ساطع شده از خورشید در حال طلوع یا غروب، در طرف دیگر آسمان مجدداً همگرا خواهند شد، که به آنها پرتوهای کاذب گفته می شود. تصوير امروز عکس جالبی از پرتوهای کاذب است که در سال 2016 بر فراز پارک ملی  Dry Tortugas در فلوریدای ایالات متحده گرفته شده است.


Top