کهکشان UGC 12591

کهکشان UGC 12591


کهکشان UGC 12591 ، رکورد دار سریعترین چرخش در ميان کهکشان های شناخته شده

 

چرا این کهکشان اينقدر سریع می چرخد؟ خوب است بدانيم که حتی مشخص کردن نوع کهکشان UGC 12591 نيز دشوار است - همانطور که در سمت چپ پایین عکس مشخص است، دارای خطوط گرد و غبار تاریک مانند یک کهکشان مارپیچی است اما دارای تعداد زیادی از ستارگان پراکنده همانند کهکشان های عدسی شکل است. مشاهدات غيرمنتظره نشان می دهد که UGC 12591 با سرعتی در حدود 480 کیلومتر در ثانیه می چرخد ، تقریبا دو برابر سریعتر از راه شیری ما ، و سریعترین سرعت چرخش که تاکنون اندازه گیری شده است. جرم مورد نیاز برای يکپارچه نگه داشتن اين کهکشان در حال چرخش، چندین برابر جرم کهکشان راه شیری ما است. دو نظريه برای این ويژگی های عجيب UGC 12591 مطرح است: 1-رشد آهسته طی ميلياردها سال با جذب ماده محیط اطراف ، یا 2-رشد سریع که اخيراً در اثر برخورد با ساير کهکشان ها ايجاد شده است. مشاهدات آینده ممکن است به اين فرضيات پاسخ دهند. نوری که امروزه از UGC 12591 می بینیم ، حدود 400 میلیون سال پیش ، هنگامی که درختان برای اولین بار روی زمین در حال رشد بودند حرکت کرده تا اکنون به ما برسد.


Top